Informace pro členy SSK TMS Pardubice

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

Dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi SSK TMS Pardubice, která se bude konat v restauraci Na Rozkoši (U kulatý báby)

ve středu 13. 12. 2017 od 17.00 hodin.

Vzhledem k důležitosti programu je účast všech členů velmi nutná. Bude projednán postup pro další provoz klubu a provoz střelnice.


Program výroční členské schůze:

1. Zahájení

2. Prezentace členů

3. Zpráva o hospodaření klubu

4. Zpráva o činnosti klubu za rok 2017

5. Seznámení členů s činností na rok 2018

7. Volba výboru SSK

8. Diskuse

9. Závěr


Za výbor SSK 0006 jednatelka Monika Papoušková a předseda Luboš Dušek

Soubor pdf ke stažení: VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE (110 kB)Od 1. 10. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních a střelivu.

( viz například http://www.zakonyprolidi.cz/ )
Omezení používaného střeliva 9 mm Luger

Na základě výsledků posouzení akustické situace ze dne 26.04. 2013, provedené na základě objednávky MmP dochází k omezení používaného střeliva 9 mm Luger na střelnici 25m (ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Měřeni hluku bylo provedeno na třech místech v okolí střelnice při použití těchto níže uvedených zbraní:

1. Pistole malorážka s náboji 22 Lr

2. Revolver ZKR 551 s náboji .38 special

3. Pistole ČZ 85 s náboji 9 mm Luger

U zbraně číslo jedna vyplývá z výsledků měření, že je ji možné provozovat v současném rozsahu i za stávajícího technického stavu střelnice.

U zbylých dvou zbraní, zejména u pistole ČZ 85 s uvedenými náboji nelze za soutěžního provozu vyloučit porušení hygienických limitů. Na základě diskuze s majitelem střelnice byla navržena opatřeni k minimalizaci hluku u nejbližších chráněných prostor. Odhadnout účinnost opatření lze v tomto případě jen velmi obtížně. Střízlivý odhad počítá se sníženim hluku o cca 4 dB. Takový útlum je dostatečný, aby byly splněny hygienické limity ve sledovaných místech.

Na základě těchto skutečností jsme jako provozovatel střelnice nuceni nepoužívat na tréninkové střelby standartní munici 9mm Luger do doby provedení doporučených úprav a odhlučnění střelnice. Ostatní střelivo je možno za stávajícího stavu (22LR, 38 speciál) používat. Střelivo 38 speciál v provedeni WC s prosekávací střelou-velmi nízký výkon. Během soutěží uvedených ve střeleckém kalendáři ČSS využívat terčovou munici s nižším akustickým výkonem - SUBSONIC (podzvukový náboj).

Soubor pdf ke stažení: Omezení používaného střeliva 9 mm Luger (223 kB)

Za SSK TMS Pardubice Luboš Dušek