Informace pro členy SSK TMS Pardubice

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Zápis ze schůze výboru SSK TMS 0006 Pardubice

Soubor pdf ke stažení: zápis 2021/1 (270 kB)


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Na základě nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví je obnoven provoz střelnice s omezením dle aktuálního nařízení.

Nadále platí mimo jiné maximální počet osob současně přítomných v prostoru střelnice dle aktuálního rizikového skóre PES.

Doporučujeme všem členům SSK, kteří se chtějí účastnit plánovaných tréninků, aby si telefonicky ověřili přítomnost správce střelnice.

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti do odvolání.

Za SSK TMS L. Dušek – předseda SSK


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Na základě nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví se výbor SSK-TMS Pardubice rozhodl zrušit pravidelné středeční schůzky výboru na střelnici pod Vinicí.

Potřeby členů, které je nutné řešit s některým členem výboru, bude možno projednat korespondenčně nebo po telefonu.

za výbor SSK-TMS L. Dušek


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Zápis z členské schůze klubu SSK TMS 0006 Pardubice

Soubor pdf ke stažení: zápis 2019 (100 kB)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Shrnutí obsahu pracovní verze nového zákona o zbraních

( viz stránka MVČR )

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Zkontrolujte si dobu platnosti svých ZP.

V případě, že nedodržíte povinnost ve smyslu zákona 119/2002 sb. zažádat o prodloužení platnosti ZP dva měsíce před uplynutím platnosti, je navýšen poplatek za jednotlivou skupinu na 700 Kč.

Informace byla vysvětlena na výroční členské schůzi 12.12.2018.

Za SSK TMS L. Dušek

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Omezení používaného střeliva 9 mm Luger

Na základě výsledků posouzení akustické situace ze dne 26.04. 2013, provedené na základě objednávky MmP dochází k omezení používaného střeliva 9 mm Luger na střelnici 25m (ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Měřeni hluku bylo provedeno na třech místech v okolí střelnice při použití těchto níže uvedených zbraní:

1. Pistole malorážka s náboji 22 Lr

2. Revolver ZKR 551 s náboji .38 special

3. Pistole ČZ 85 s náboji 9 mm Luger

U zbraně číslo jedna vyplývá z výsledků měření, že je ji možné provozovat v současném rozsahu i za stávajícího technického stavu střelnice.

U zbylých dvou zbraní, zejména u pistole ČZ 85 s uvedenými náboji nelze za soutěžního provozu vyloučit porušení hygienických limitů. Na základě diskuze s majitelem střelnice byla navržena opatřeni k minimalizaci hluku u nejbližších chráněných prostor. Odhadnout účinnost opatření lze v tomto případě jen velmi obtížně. Střízlivý odhad počítá se sníženim hluku o cca 4 dB. Takový útlum je dostatečný, aby byly splněny hygienické limity ve sledovaných místech.

Na základě těchto skutečností jsme jako provozovatel střelnice nuceni nepoužívat na tréninkové střelby standartní munici 9mm Luger do doby provedení doporučených úprav a odhlučnění střelnice. Ostatní střelivo je možno za stávajícího stavu (22LR, 38 speciál) používat. Střelivo 38 speciál v provedeni WC s prosekávací střelou-velmi nízký výkon. Během soutěží uvedených ve střeleckém kalendáři ČSS využívat terčovou munici s nižším akustickým výkonem - SUBSONIC (podzvukový náboj).

Soubor pdf ke stažení: Omezení používaného střeliva 9 mm Luger (223 kB)

Za SSK TMS Pardubice Luboš Dušek

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---