Informace pro členy SSK TMS Pardubice

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Ve středu dne 23. září 2020 od 16 hodin se uskuteční v klubovně na střelnici Pod Vinicí schůzka všech správců střelnice jmenovaných k 1. březnu 2020.

Účast všech správců střelnice je povinná (neúčast bez omluvy bude postižena).

Všichni správci střelnice jsou povinni se detailně seznámit s novým provozním řádem platným od 1. září 2020. Případné dotazy budou zodpovězeny.

Dále budeme řešit obsazení pevně stanovených tréninkových dnů správcem. Ze schůzky bude proveden zápis s rozvrhem služeb, který bude umístěn na klubové stránky.

Za SSK TMS Luboš Dušek, předseda


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Na základě informace vydané MZČR je od úterý 1. září 2020 upraven provoz na střelnici Pod Vinicí při dodržení přesně definovaných podmínek.

Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Doporučujeme dezinfekci používat při vstupu a při odchodu ze střelnice.

V případě, že bude dezinfekční roztok docházet, nahlásí to střelci správci střelnice, který provede jeho doplnění.

Veškerá další opatření vyplývající z provozního řádu střelnice platí v plném rozsahu.

Za dodržování těchto opatření odpovídá správce střelnice. Správce střelnice je zároveň oprávněn v případě nedodržování těchto opatření neukázněné osoby ze střelnice vykázat.

Za SSK TMS L. Dušek – předseda SSK


--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Zápis z členské schůze klubu SSK TMS 0006 Pardubice

Soubor pdf ke stažení: zápis 2019 (100 kB)

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Shrnutí obsahu pracovní verze nového zákona o zbraních

( viz stránka MVČR )

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Zkontrolujte si dobu platnosti svých ZP.

V případě, že nedodržíte povinnost ve smyslu zákona 119/2002 sb. zažádat o prodloužení platnosti ZP dva měsíce před uplynutím platnosti, je navýšen poplatek za jednotlivou skupinu na 700 Kč.

Informace byla vysvětlena na výroční členské schůzi 12.12.2018.

Za SSK TMS L. Dušek

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Omezení používaného střeliva 9 mm Luger

Na základě výsledků posouzení akustické situace ze dne 26.04. 2013, provedené na základě objednávky MmP dochází k omezení používaného střeliva 9 mm Luger na střelnici 25m (ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

Měřeni hluku bylo provedeno na třech místech v okolí střelnice při použití těchto níže uvedených zbraní:

1. Pistole malorážka s náboji 22 Lr

2. Revolver ZKR 551 s náboji .38 special

3. Pistole ČZ 85 s náboji 9 mm Luger

U zbraně číslo jedna vyplývá z výsledků měření, že je ji možné provozovat v současném rozsahu i za stávajícího technického stavu střelnice.

U zbylých dvou zbraní, zejména u pistole ČZ 85 s uvedenými náboji nelze za soutěžního provozu vyloučit porušení hygienických limitů. Na základě diskuze s majitelem střelnice byla navržena opatřeni k minimalizaci hluku u nejbližších chráněných prostor. Odhadnout účinnost opatření lze v tomto případě jen velmi obtížně. Střízlivý odhad počítá se sníženim hluku o cca 4 dB. Takový útlum je dostatečný, aby byly splněny hygienické limity ve sledovaných místech.

Na základě těchto skutečností jsme jako provozovatel střelnice nuceni nepoužívat na tréninkové střelby standartní munici 9mm Luger do doby provedení doporučených úprav a odhlučnění střelnice. Ostatní střelivo je možno za stávajícího stavu (22LR, 38 speciál) používat. Střelivo 38 speciál v provedeni WC s prosekávací střelou-velmi nízký výkon. Během soutěží uvedených ve střeleckém kalendáři ČSS využívat terčovou munici s nižším akustickým výkonem - SUBSONIC (podzvukový náboj).

Soubor pdf ke stažení: Omezení používaného střeliva 9 mm Luger (223 kB)

Za SSK TMS Pardubice Luboš Dušek

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---